- Gledelige tall fra industrien

- Økt produksjon og positive forventninger til utviklingen i 3. kvartal blant industrilederne er en meget positiv nyhet, sier nærings- og handelsminister Børge Brende i en kommentar til resultatene for 2. kvartal på Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer.

- Den negative utviklingen vi så for industrien i 2002 og 2003 er nå snudd. Fornuftig makroøkonomisk styring og samarbeid med partene i arbeidslivet har gitt resultater, fastslår Brende. Renten har blitt 5 prosentpoeng lavere siden desember 2002 og norske produkter har blitt billigere som følge av at kronekursen ble svekket med 12 prosent i løpet av 2003, fastslår Brende. Brende understreker også betydningen av at samlet sysselsettingsnivå nå ser ut til å ha stabilisert seg. - Selv om industrien trolig ikke vil stå for noen sterkt vekst i sysselsettingen fremover, er det viktig å unngå den type dramatisk reduksjon som vi har sett de to siste årene. Det er også gledelig at det generelle ledighetsnivået, ifølge Aetat, er på vei ned.