Fasader og Glass AS skal gjennomføre første del av rehabiliteringen av Grieghallens fasade denne sommeren. Her demonteres glass som skal gjenvinnes til bruk i glassvatt. Foto: Otto Von Münchow
Fasader og Glass AS skal gjennomføre første del av rehabiliteringen av Grieghallens fasade denne sommeren. Her demonteres glass som skal gjenvinnes til bruk i glassvatt. Foto: Otto Von Münchow

Glass fra Grieghallen blir til glassvatt

Grieghallen i Bergen skal rehabiliteres og 542 store glassruter skal byttes ut. Gjennom et prosjekt initiert av Glass og Fasadeforeningen skal alt glass gjenvinnes, og bli til isolasjon.

Grieghallens fasaderehabilitering startet for flere år siden. Beregninger fra prosjekteringsfasen og resultater av utprøving av testfelt i fasaden, viser at U-verdien i fasaden vil reduseres fra 2,6 til 0,62 og energiforbruket reduseres med 1 million kilowattimer årlig, skriver Glass- og fasadeforeningen i en pressemelding.

Nå har Glass og Fasadeforeningen, Fasader og Glass AS, Glava AS, Norsk Gjenvinning AS, Grieghallen AS og Bergens Glassmesterlaug gått sammen om et pilotprosjekt, som sikrer at glass fra Grieghallen blir 100 prosent gjenvunnet til bruk i isolasjon. Langsiktig mål er at piloten blir til et etablert system for gjenvinning av bygningsglass i Bergen og omegn.

Første del av fasadearbeidet vil pågå gjennom sommeren og containere for innsamlingen av bygningsglasset er allerede på plass. Det er til rettelagt en returordning spesielt for dette prosjektet. Montørene i Fasader og Glass AS tar ut de gamle rutene og stabler det i container for transport direkte til Norsk Gjenvinnings mottak på Øra i Fredrikstad. Her blir det verdifulle glasset til råvare for smelteovnen til Glava i Askim, forteller de i meldingen.

Friva AS i Spydeberg ble tildelt kontrakten med å levere nytt og moderne isolerglass til Grieghallen. Glassprodusenten holder til i samme kommune som Glava AS produseres sin glassull.