I 2022 skrudde flere offentlige og private arbeidsplasser i Skandinavia ned innetemperaturen til 19 grader for å redusere energikostnadene. Illustrasjonsfoto: GK
I 2022 skrudde flere offentlige og private arbeidsplasser i Skandinavia ned innetemperaturen til 19 grader for å redusere energikostnadene. Illustrasjonsfoto: GK

GK: Lavere innetemperatur på jobb gir produktivitetstap

Mange arbeidsplasser har redusert innetemperaturen for å spare strøm det siste året. Omtrent halvparten av de ansatte hos disse melder at de blir mindre effektive på jobb.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på bestilling fra GK Norge.

I undersøkelsen «Inneklima i arbeidslivet»oppgir 29 prosent av norske arbeidstagere at arbeidsplassen har redusert innetemperaturen for å spare energikostnader det siste året. Ifølge en pressemelding fra GK Norge oppgir over halvparten av arbeidstakerne som forteller om lavere innetemperatur, at det enten har påvirket dem negativt eller at de er usikre på hvordan det har påvirket dem.

– I undersøkelsen rapporterer mange om at de blir mindre produktive og opplever mer mistrivsel på jobb når temperaturen senkes, sier fagdirektør i GK og professor II ved OsloMet, Mads Mysen i pressemeldingen.

Fagdirektør i GK og professor II ved OsloMet, Mads Mysen. Foto: GK
Fagdirektør i GK og professor II ved OsloMet, Mads Mysen. Foto: GK

I 2022 skrudde flere offentlige og private arbeidsplasser i Skandinavia ned innetemperaturen til 19 grader for å redusere energikostnadene, heter det i rapporten fra Respons Analyse. Ifølge en artikkel på forskning.no fra 2022, skal den optimale temperaturen for et arbeidsmiljø vøre på mellom 22 og 24 grader.

I rapporten fra Respons Analyse hevdes det at 46 prosent blir mindre effektive på jobb ved lavere innetemperatur. 39 prosent svarer at de har mindre energi og blir mer slitne, og samme andel oppgir også at de trives mindre. Undersøkelsen skal ha blitt gjennomført i Norge, Sverige og Danmark i mai 2023 blant 3.217 respondenter.

– I undersøkelsen oppgir flere kvinner enn menn at de har fått det kaldere på jobb det siste året. Dette henger sammen med at det er offentlig sektor, der kvinner er overrepresentert, som i størst grad har redusert innetemperaturen, sier Mysen.

Ifølge Mysen er det et problem for likestillingen når lavere innetemperatur påvirker prestasjonsevnen til kvinner i større grad.

– Det gjør at kvinner ikke har de samme mulighetene som menn for å lykkes i arbeidslivet, sier han i pressemeldingen.