Kim Robert Lisø, konsernsjef GK Gruppen. Foto: Nicolas Tourrenc
Kim Robert Lisø, konsernsjef GK Gruppen. Foto: Nicolas Tourrenc

GK Gruppen tapte penger i andre kvartal

GK Gruppen fikk et negativt resultat i årets andre kvartal, men øker derimot ordrereserven sin betydelig.

Resultatet før avskrivninger (EBITDA) var ned fra 20,3 millioner kroner i pluss i fjorårets andre kvartal til 6,6 millioner kroner i minus for samme periode i år. Resultatet før skatt gikk også fra pluss til minus kvartal mot kvartal, og endte på minus 26,8 millioner kroner. Dermed fikk GK Gruppen en resultatmargin på minus 1,7 prosent.

GK begrunner selv det svake resultatet med økte materialkostnader og utviklings- og engangskostnader som påvirker negativt. De understreker at den underliggende driften er stabil.

Samtidig øker de topplinjen med nesten 120 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor, og ender på 1.580 millioner kroner. I tillegg har ordreinngangen vært betydelig, slik at ordrereserven øker fra 2,9 til 4,5 milliarder kroner i årets andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

— Vi opprettholder god aktivitet og omsetningsvekst i et mer usikkert marked. Ordreinngangen så langt i 2023 har vært sterk, og det viser at vi nyter høy tillit hos kundene. Lønnsomheten totalt sett er selvsagt ikke der vi ønsker, men det jobbes aktivt og målrettet i alle deler av virksomheten med både kostnader og operasjonell effektivitet. Vi forventer at vi gradvis vil se effekter av de omstillingstiltakene som gjennomføres, skriver konsernsjef Kim Robert Lisø i kvartalsrapporten.

— Selv om markedet viser tendenser til oppbremsing, særlig innenfor bolig og leilighetsbygg som treffer både service- og entreprisevirksomheten vår, er vi godt rustet for fremtiden. Entreprisevirksomheten fortsetter å bygge sunn ordreserve, mens servicevirksomheten vinner viktige både private og offentlige service- og rammeavtaler med repeterende inntekter. Innenfor byggautomasjon ser vi økt etterspørsel og en svært sterk utvikling, særlig som følge av økt etterspørsel etter smart og energieffektiv styring av bygg og byggporteføljer, legger han til.