Foto: Gjermundshaug anlegg

Gjermundshaug Anlegg tildelt storkontrakt på Røros- og Solørbanen

Gjermundshaug Anlegg AS, et datterselskap i Gjermundshaug Gruppen, er innstilt til kontrakten «Forberedende arbeid ERTMS Rørosbanen og Solørbanen» av Bane NOR. I prosjektet skal det blant annet graves mer enn 38.000 meter kabelkanal.

Rørosbanen er enkeltsporet og ikke elektrifisert jernbane som går fra Hamar til Støren via Elverum. Banen ble bygget trinnvis fra 1862 til 1877 og åpnet i sin helhet i 1877. Banestrekningen har en lengde på cirka 384 kilometer. På Rørosbanen omfatter prosjektet arbeid på 18 stasjoner og 70 planoverganger.

Solørbanen er enkeltsporet og ikke elektrifisert jernbane som går fra Kongsvinger til Elverum. Strekningen fra Kongsvinger til Flisa åpnet i 1893, og banen sto ferdig i sin helhet i 1910. Siden 1994 har banen kun vært brukt til godstrafikk, dette gjelder især tømmertransport. Banestrekningen har med dagens anlegg en lengde på 93,6 kilometer. På Solørbanen omfatter prosjektet arbeid på fire stasjoner og totalt 27 planoverganger.

I tillegg vil det være arbeid på tre grensesnittstasjoner (Hamar, Kongsvinger og Støren).

- Kontrakten, som har en totalramme på cirka 200 millioner kroner, starter med planlegging og prosjektering omgående og skal sluttføres først i november 2022. Oppdraget ble vunnet på en kombinasjon av kvalitet og pris. Å bli tildelt denne kontrakten er en god anerkjennelse å få når vi nå akkurat har sluttført tilsvarende type prosjekt på Gjøvikbanen sier daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg i en pressemelding. Ligård legger til at dette prosjektet vil styrke tilstedeværelsen på de to strekningene og spesielt i Nord-Østerdalen. Prosjektet vil i enkelte perioder sysselsette oppimot 70 medarbeidere.

Konsernsjef Ole Gjermundshaug er også fornøyd med tildelingen. Han er spesielt fornøyd med at tildelingen skjer med stor vekt av kvalitative vurderinger og at dette er en anerkjennelse av den kvalitet, kompetanse og gjennomføringsevne Gjermundshaug Anlegg har opparbeidet over flere år. Han er også fornøyd med at Gjermundshaug Gruppen med dette prosjektet nå besitter en ordrereserve på cirka 1,3 milliarder kroner.