Illustrasjonsfoto: Gjermundshaug Anlegg

Gjermundshaug Anlegg skal utbedre vei for over 50 millioner

Gjermundshaug Anlegg AS var laveste tilbyder og vant konkurransen om en rammeavtale som i hovedsak innbefatter arbeider på rv. 3 i Alvdal kommune.

Et tilbud på 52.422.954 kroner var nok til å sikre rammeavtalen med Statens vegvesen.

Hovedoppdraget vil være på rv. 3 i Alvdal kommune med start av utbedringsarbeider på strekningen Rendalen grense – Skurlaget i Alvdal.

Avtalen gir imidlertid også åpning for arbeid langs rv. 2, rv. 25 og E16, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Eksempel på oppdrag som vil dekkes av rammeavtalen er:

  • utbedring av eksisterende vei
  • breddeutvidelse
  • kant- og vegforsterkning
  • sikring av sideterreng
  • grøfting
  • reparasjon
  • ombygging og legging av nye stikkrenner