Gjennomslaget er et faktum og et blekt januarlys har kommet til syne i den første, lille åpningen. (Foto: Jernbaneverket)

Gjennomslag i ny tunnel på Ofotbanen

Torsdag 12. januar måtte de siste fem meterne med fjell vike, og dagslyset kom til syne i tunnelen på Djupvik kryssingsspor på Ofotbanen.

Prosjektleder Simen Grenersen i Bane NOR er strålende fornøyd.

- Jevnt over har det vært en svært bra prosess så langt i prosjektet, og vi har klart å overholde de fristene vi har kommunisert tidligere, sier han.

Djupvik kryssingsspor bygges mellom Narvik og Straumsnes stasjoner og skal være med på gi fleksibilitet og øke kapasiteten på Ofotbanen. Selve gjennomslaget i tunnelen ble nøye planlagt en uke i forkant og fant sted i en periode uten togtrafikk.

- Tunnelen er drevet med kort avstand til eksisterende spor, så vi er fornøyd med at vi ikke har hatt hendelser som har påvirket togtrafikken, sier Grenersen til Bane Nor sine nettsider.

LNS er entreprenør for tunnelarbeidene på Djupvik kryssingsspor.

Rundt 15 personer var til stede under gjennomslaget ved Djupvik, og selve lyset ble tradisjonen tro feiret med en ørliten skål på røysa. Nå fortsetter prosjektet framover mot sommeren.

- Det skal støpes en portal som vil fungere som en forlengelse av selve tunnelen. Det gjenstår også sikring og rensing, forklarer Grenersen.

Senere blir det jernbanetekniske arbeider fram mot at kryssingssporet planlegges satt i drift i desember 2017. Totalt blir det nye sporet 1.069 meter langt, hvorav 830 meter i enkeltsporet tunnel.

LNS er entreprenør for tunnelarbeidene på Djupvik kryssingsspor. (Foto: Kalle Punsvik)