Onsdag var det gjennomslag i Hundorp-tunnelen.

Gjennomslag i Hundorp-tunnelen

AF Anlegg har nå arbeidet i ca. ett år med byggingen av 18 kilometer ny E6 mellom Fryatun i sør og Lomoen på Vinstra i nord. Hundorp-tunnelen er en viktig del av prosjektet og onsdag kunne arbeiderne på prosjektet samt en rekke gjester feire gjennomslag i tunnelen.

Øvrig status på prosjektet i juli 2014:

· Ca. 40 prosent total fremdrift

· Utført ca. 400.000 timeverk

· Flyttet ca. 1,2 million m3 løsmasse

· Sprengt og flyttet ca. 700.000 m3 fjell i dagen

· Fullført ca. 10.000 meter med VA-grøfter

· Knust ca. 450.000 tonn med grøftepukk og vegoverbygningsmasse

· Etter en rolig oppstart med konstruksjoner er betongaktiviteten intensivert fra påske, og det er nå støpt ca. 8.000 m3 på 17 av 28 betongkonstruksjoner, hvilket innebærer ca. 30% av totalt betongvolum i prosjektet

· Har aktivitet langs hele vegtraseen fra Frya-sletta til Lomoen på Vinstra

· Ingen alvorlige ulykker eller fraværsskader

Prosjektet, som har en kontraktssum på 1.468 millioner kroner, skal ferdigstilles innen 7. oktober 2016.

Ca. 4,3 kilometer av strekningen går i tunnel mellom Frya-sletta og Odenrud rett nord for Hundorp sentrum.

AF Anlegg har sprengt ut Hundorptunnelen på ni måneder, tre måneder raskere enn planlagt. Tunneldriverne i AF startet med driving fra Frya i uke 37 i fjor, og i løpet av ni uker var 465 meter drevet.

- I uke 46 startet drivingen også fra nord ved Odenrud, og Hundorp-tunnelen er deretter drevet igjennom med to stuffer og vi kunne feire et vellykket gjennomslag i dag, sier prosjektleder Jørund Gullikstad i AF Anlegg til Byggeindustrien.

Prosjektsjef i Statens vegvesen, Svein Røed, var også svært fornøyd med arbeidet.

- Det er viktig at vi er i gang med bygginga av en ny veg som skal spare liv. Markeringen i dag viser også at vi kan fullføre dette arbeidet i tide, og det er veldig viktig at det blir utført uten skader, sier Røed til vegvesen.no.

Hundorp-tunnelen har et tverrsnitt på T10,5 og er 4.165 meter lang, hvilket betyr at de resterende 3.700 meterne er drevet med en gjennomsnittlig inndrift på cirka 120 meter per uke.

- I tillegg er alle tverrstoller imot et fremtidig tunnelløp nummer to, samt havari-/snunisjer og tekniske rom selvfølgelig løpende tatt med under drivingen, legger Gullikstad til.

Det planlegges å utføre etterarbeider i tunnelen med grøfter, rør og kummer samt veibane utover høsten. Asfaltering i tunnelen planlegges før vinteren, slik at og vann- og frostsikringen kan utføres igjennom vinteren 2014/15 med ferdigstillelse for elektromontasje i god tid før milepælen 15. oktober 2015.

Det var en av de nærmeste naboene til tunnelen som, sammen med sprengningsbas Olaus Nygjerdet, fikk æren av å fyre av den siste salva. Jon Forr Toverud bor rett ved tunnelåpningen på Frya og er kanskje den som har vært mest plaget av tunneldrivinga.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg nå får lov til å smelle litt for dere, for nå har dere smelt for meg i nesten et år. Dette er en stor dag for meg, sa Forr Toverud med et smil idet han trykte på knappen og sprengte gjennomslagssalva.

Gullikstad kan fortelle at de har god dialog med både byggherre Statens vegvesen, grunneiere og lokalbefolkningen.