Ill. DCB Arkitekter

Georg Andresen & Sønner bygger Nansenparken barnehage

Georg Andresen & Sønner AS (GAS) har, i konkurranse med seks entreprenører, vunnet anbudskonkurransen om å bygge Nansenparken barnehage på Fornebu for Bærum kommune.

Barnehagen er planlagt med to etasjer, med en administrasjonsfløy lagt dels under terreng og egen P-kjeller. Selve barnehagen har et areal på ca 2.200 kvm BTA og en p-kjeller på ca 1.700 kvm BTA. Det nye barnehagebygget skal tilknyttes fjernvarme og fjernkjøling og bygges som passivhus etter NS 3701. Den nye barnehagen skal etter planene stå ferdig medio april 2018, og skal ved ferdigstillelsen ha plass til 200 barn og ca 60 ansatte.

Totalentreprisens kontraktsverdi er på ca 85 millioner kroner eks mva.

Georg Andresen & Sønner AS (GAS) er et entreprenørfirma med geografisk arbeidsområde i Oslo og omegn. Selskapet har 20 ansatte og har røtter 100 år tilbake i tid.