Gårdbruker sultestreiker mot Ørsta kommune

Gårdbruker Harry Moe (70) i Ørsta har sultestreiket i 31 dager mot Ørsta kommune, som vil ta fem dekar jord fra gården hans.

Jorda kommunen vil ekspropriere, skal brukes til å bygge vei til et nytt boligfelt, skriver Sunnmørsposten. Moe har ikke tatt til seg mat siden vedtaket ble gjort i Ørsta kommunestyre. Han mener det er galt å ødelegge dyrket mark, som kan brukes til produksjon av mat, på den måten kommunen legge opp til. Det er en langvarig strid mellom Moe og kommunen som ligger til grunn for at han nå ser det som sin siste og eneste mulighet å gå til sultestreik. Han har tatt av 20 kilo, og har på ingen måte tenkt å gi seg. Ordfører Hans Olav Myklebust (Frp) i Ørsta kommune har vært ukjent med Moes sultestreik. Han vil nå rekvirere legehjelp før det er for sent. Han er usikker på hvordan saken ellers bør håndteres.