Nor-log Gruppen har investert i gassdrevne lastebiler og er en del av trepartsamarbeidet som nå vil bygge et nasjonalt nettverk av fyllepunkter for biogass i Norge. Foto: Nor-log Gruppen.

Går sammen om å bygge nasjonalt biogassnettverk

Sammen med Nor-log Gruppen og Knapphus Energi blir energiselskapet St1 Norge med på et trepartssamarbeid som skal bygge et nasjonalt nettverk av fyllepunkter for biogass i Norge.

Det opplyser St1 Norge i en pressemelding.

St1 Norge AS, datterselskap av det nordiske energiselskapet St1 Nordic Oy, har signert avtale med Knapphus Energi og Biogrønn AS om kjøp av 33,33 prosent av aksjene i selskapet Biogass Energi Aksdal AS. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelse.

Selskapet som nå skal bygge infrastruktur for biogass i Norge er et samarbeid mellom tungtransportaktøren Nor-log Gruppen som har kjøpt gassdrevne lastebiler, energileverandøren St1 som ønsker å ta en posisjon inn i det norske biogassmarkedet, og Knapphus Energi, som har lang fartstid innen drift av energistasjoner, skriver St1 i meldingen.

– Dette er kjempespennende. Her løser vi et avfallsproblem samtidig som vi løser en stor CO2-utfordring for transportbransjen. Dette er et godt eksempel på et grønt skifte i tungtransporten uten rød bunnlinje, sier Jarle Sjurseike i Knapphus Energi.

Planen er å etablere første fyllepunkt i løpet av 2021.

Nor-log Gruppen og eierne bak selskapet ønsker å gå foran i arbeidet med å gjøre transporten utslippsfri for kundene, skriver St1 i meldingen.

– Vi har også tro på batterielektriske løsninger, men disse er enn så lenge for tunge og har begrenset rekkevidde for det meste utenom bydistribusjon. Når all teknologi er på plass fra produksjonsanlegg for biogass til fyllestasjoner og biler, er dette en lavthengende frukt både for miljø og klima, sier Rune Furseth i Nor-log Gruppen.

– I St1 har vi en visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi, og det at vi nå satser på å bygge et nasjonalt nettverk av fyllepunkter for biogass i Norge er helt i tråd med denne visjonen. Det er gøy å være på et lag som både bidrar til omstillingen av energisektoren, samtidig som vi sikrer lønnsomhet. Det er slik vi må jobbe for å løse de globale energiutfordringene vi står overfor, sier Kristine Grant-Carlsen, administrerende direktør i St1 Norge AS.

St1s inntreden i det norske biogassmarkedet skjer en uke etter selskapets oppkjøp av E.ON Biofor AB, som er produsent og omsetter av biogass i Sverige, med en markedsandel på rundt 30 prosent av biogass til veitrafikk i det svenske markedet, opplyser St1.