Går regjeringen så hardt ut med kutt-advarsler at vi blir positivt overrasket?

Neste torsdag er dagen mange i byggenæringen, og da spesielt de som jobber inn mot samferdselssektoren, har ventet på. Da offentliggjøres regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.