Gammel boplass i veikryss

Under arkeologiske utgravinger på Ringvei vest i Bergen har man funnet opptil 7000 år gamle funn i forbindelse med byggingen av et stort veikryss, skriver Bergens Tidende.

I forbindelse med at Statens vegvesen skal starte anleggsvirksomhet på Ringvei vest i Dolvik i Bergen, gjøres det nå arkeologiske undersøkelser av et 1,7 mål stort område ved krysset Ytrebygdsveien - Dolvikveien. Der skal det bygges et digert veikryss. Arkeologene skal holde på i tre uker til, men har allerede gjort mange funn. - Da fagfolk fra fylkeskommunen tok stikkprøver i jorden i dette området, fant de indikasjoner på at det var fornminner her. Dermed ble det bestemt at det skal foretas grundige arkeologiske undersøkelser før den planlagte anleggsstarten i høst, forteller feltleder Vigdis Berge til BT. Hun datere funnene til stein-, jern- og bronsealder, og sier de kan være så gamle som 7000 år.