Busstilbudet i flere storbyer kan måtte reduseres, mener fylkesdirektører. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Busstilbudet i flere storbyer kan måtte reduseres, mener fylkesdirektører. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fylker frykter kollektivkutt med det nye statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2022 inneholder ikke kompensasjon til fylkeskommunene for tapte billettinntekter på kollektivtransporten. Nå slår flere fylker alarm.

– Får vi null, må vi kutte i tilbudet, sier samferdselsdirektør Erlend Solem i Trøndelag til Adresseavisen.

Også Håkon Rasmussen, som har samme jobb i Vestland fylkeskommune, forteller om bekymringer. Avisa Oslo har skrevet at Ruter frykter kutt i kollektivtilbudet i hovedstaden.

Solem mener kollektivtilbudet i byene kan bli satt mange år tilbake i tid.

Ettersom det har vært langt færre reisende på kollektivtransporten under koronapandemien, har staten kompensert fylkeskommunene for tapte billettinntekter. Støtten har kostet staten flere milliarder kroner.

Selv om nedstengingstiltakene nå er avviklet i mesteparten av landet, er det fortsatt færre som bruker kollektivtransporten, noe som betyr at billettinntektene fortsatt er redusert.

– Fylkene har bedt om kompensasjon i seks måneder etter at koronarestriksjonene opphørte, vi gir dem nå tre måneder – altså fram til jul. Fra januar må fylkene selv tilpasse kollektivtilbudet til etterspørselen, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet til Adresseavisen.

Hun slår fast at tilbudet må tilpasses etterspørselen.