Fellesprosjektet E6-Dovrebanen var det første prosjektet Bane Nor (den gangen Jernbaneverket) testet ut gjennomgående full utstøping med membran som vann- og frostsikring i norske jernbanetunneler. Bildet er fra januar 2013 under tunnelstøpen i Morskogstunnelen. Foto: Hilde Lillejord, Bane Nor.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen var det første prosjektet Bane Nor (den gangen Jernbaneverket) testet ut gjennomgående full utstøping med membran som vann- og frostsikring i norske jernbanetunneler. Bildet er fra januar 2013 under tunnelstøpen i Morskogstunnelen. Foto: Hilde Lillejord, Bane Nor.

Full utstøping på vei ut av jernbanetunneler

Full utstøping vil fortsette å være en del av «verktøykassa» når nye jernbanetunneler skal bygges, men Brede Nermoen, leder for plan og teknikk i Bane Nor, erkjenner at vann og frostsikringsløsningen ikke samsvarer med gjeldene bærekraftsmål.