Illustrasjonsfoto: Krister Sørbø / SCANPIX

Fulgte ikke opp mangelfull asbestundersøkelse i Bergen

At asbestkartleggingen av offentlige bygg i Bergen fra 2001 hadde store mangler, skal ha vært velkjent, men kartleggingen ble ikke fulgt opp før i høst. Da ble rådhuset stengt på dagen.

Det skriver Bergens Tidende i en artikkel på sine nettsider.

Denne uken ble det klart at ingen rådhusansatte får flytte tilbake på kontorene før lokalene er renset for asbest. Rambøll har funnet asbestholdige materialer i blant annet veggplater og sjakter i tillegg til asbeststøv i flere etasjer i rådhuset.

I 2001 ble bygningen sjekket som en del av en omfattende undersøkelse av alle de kommunale byggene i Bergen. Asbesten som nå er oppdaget, var ikke en del av funnene fra den gangen. Det kommer frem i Rambøll-rapporten som BT har fått innsyn i.

«Liten risiko»

Konklusjonen for 17 år siden var at risikoen for eksponering av asbeststøv var «meget liten».

De eneste tiltakene som ble anbefalt, var å vise aktsomhet dersom man gjorde inngrep i skillevegger og i dørene til sikringsskap.

I 2016 ble det oppdaget asbest i gymnastikksalen på Garnes ungdomsskule. Heller ikke her hadde man registrert noe asbestfare i 2001.

Flere funn

Kommunaldirektør Tor Corneliussen lovte en gjennomgå alle rapportene fra 2001 for å vurdere om det kunne finnes andre bygninger med asbest som ikke var dokumentert.

I 2010 ble det også avdekket asbestholdige plater i kassene rundt varmeanlegget på kontorene langs fasadene på rådhuset i Bergen i forbindelse med installering av vannbåren varme.

Til tross for at man visste at rapportene fra 2001 inneholdt mangler, og at det ble avdekket nye asbestfunn for noen år siden, har ikke kommunen gjennomført noen ny kartlegging av asbest på rådhuset før i år.

– Etat for bygg og eiendom har systematisk fulgt opp med ny kartlegging. Med Bergen kommunes nærmere 1000 bygg, tar dette tid å gjennomføre fullt ut. Vi er ferdige med å kartlegge skoler og barnehager, sier Tor Corneliussen til BT.