Det oppstod brann langs jernbanespor og i et stasjonsbygg i Sandefjord sommeren 2021. Arkivfoto: Trond Reidar Teigen / NTB

Fugl og mangler bak brann på Vestfoldbanen – ber Bane Nor se på  organiseringen

27. juli 2021 brøt det ut flere branner langs jernbanelinjen i Sandefjord. I tillegg til langvarig togstans på Vestfoldbanen, beregnes de direkte skadene til å ha kostet omtrent 90 millioner kroner. Nå anbefaler Statens havarikommisjon at Bane Nor vurderer å endre organiseringen av planlegging, utvikling og drift av strømforsyningsanlegget.