Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF. Foto: NKF

Frykter koronakutt i kommunebudsjettene

Økte kostnader og reduserte inntekter gjør at mange ordførere varsler kutt i kommunale budsjetter. – Det er både forståelig og ansvarlig at man ser på mulighet for å redusere kostnader. NKF vil imidlertid advare mot
kutt som undergraver innsatsen for å bidra til å opprettholde næringsaktivitet, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk
Forening (NKF).

I etterkant av avtalen om kommuneproposisjonen for 2021 mellom regjeringen og Frp, er det flere som frykter for budsjettkutt i kommunene. Deriblant Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

– Vi hadde ønsket oss klarere forsikringer fra stortingsflertallet om at alle koronarelaterte merutgifter og mindreinntekter i kommuner og fylkeskommuner vil bli kompensert. Usikkerheten om dette er fortsatt stor. Det kan resultere i behov for velferdskutt i de lokale budsjettene allerede i år, uttaler styreleder i KS, Bjørn Arild Gram i en nyhetssak på KS sin internettside.

Advarer mot flate kutt

Nå advarer NKF  mot flate kutt i kommunebudsjettene som følge av økte koronakostnader og reduserte inntekter.

– Vi mottar nå signaler fra hele kommune-Norge om at tjenesteapparatet blir bedt om å legge frem forslag til kutt uten nærmere prioritering, uttaler Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF i melding til Byggeindustrien.

Han mener det er forståelig og ansvarlig at kommunedirektører og ordførere ser på muligheter for å redusere det store merforbruket som mange kommuner nå opplever, men mer enn noen gang er det viktig å prioritere.

Aale-Hansen påpeker at det har vært rettet stor oppmerksomhet mot at offentlig sektor må bidra til å opprettholde bygge- og prosjekteringsarbeider som et ledd i å sikre aktivitet i næringslivet – særlig i bygg- og anleggsbransjen.

– Her har kommunene gjort en stor jobb med å legge til rette, ikke minst med tanke på mindre prosjekter som skal stimulere lokalt næringsliv. Dersom kommunen må kutte i midler til drift og forvaltning, vil det raskt kunne føre til at den økte bygge- og prosjekteringsaktiviteten stopper opp. Altså det motsatte av hva både næringsliv og et samlet politisk miljø har bedt om, uttaler han i meldingen.

Krisepakken med viktige bidrag

NKF mener den siste krisepakken som ble lagt frem hadde viktige elementer med seg i denne sammenheng, med øremerkede midler til drift og vedlikehold i kommunene, kompensasjon for ekstraordinære renholdskostnader og styrking av byggesaksbehandlingen.

– At det ikke er nok midler til å kompensere fullt ut for økte kostnader og reduserte inntekter for kommunene gjør det enda mer nødvendig for ordførere og kommunestyrer til å ta klare prioriteringer for å sikre aktivitet, arbeidsplasser, helse og velferd, fastslår Aale-Hansen.