Det må dessverre mer til

Regjeringen kom fredag med en ny krisepakke for å bidra til å holde hjulene i gang, og ikke minst med håp om etter hvert å komme tilbake en normal situasjon igjen. Det var store forhåpninger til at byggenæringen skulle bli tilgodesett med flere tunge virkemidler her. Det kom noen tiltak som vil hjelpe på, men dessverre ikke nok.

Som Byggenæringens Landsforening (BNL) torsdag la frem i sin prognose, er det forventet en kraftig nedgang for byggenæringen totalt sett, og ikke minst for byggsektoren. For resten av året en er det beregnet en samlet nedgang i aktiviteten i bygge- og anleggsmarkedet på rundt fire prosent. Under finanskrisen var nedgangen på to prosent. Nedgangen er forventet å bli størst i byggsektoren, med en nedgang på rundt åtte prosent. Ser vi på nye boligbygg er det forventet en nedgang på hele 17, 5 prosent, hvor leilighetsbyggingen virkelig får svi med et fall på over 40 prosent.

Derfor forventet en hel næring at regjeringen i den nye tiltakspakken skulle komme med virkemidler som vil være med å skape mer aktivitet. Virkemidlene som kom vil bidra, for eksempel er de lagt frem et forslag om fire milliarder kroner til vedlikehold og bygg - herav 2,5 milliarder til nye prosjekter i kommunene. Men det er ikke nok. Nå må vi håpe at regjeringen hører på innspillene som er kommet i etterkant av fremleggelsen, og at man sammen med Stortinget kan bidra med løsninger som monner mer. Om ikke regjeringen tar nye grep finnes det også mange stemmer i stortingssalen som ønsker å gjøre mer.

Om ikke næringen får den drahjelpen den både forventer og trenger vil konsekvensene kunne bli store. Utfordringen er at det er ikke nå krisen rammer oss – det er månedene og kvartalene frem i tid som er problemet. For det er ordrebøkene nå som ikke fylles opp – og dette gjelder oppgavene som ligger foran oss. Med en total nedgang på fire prosent innen en sektor som omsetter for hele 1.100 milliarder kroner og sysselsetter 350.000 personer, skal det ikke mye fantasi til for å skjønne at dette vil få meget alvorlige utslag – og dette vil naturligvis ikke bare ramme byggenæringen selv, men kan alene være med på å forlenge hele konsekvensrekken av koronapandemien.