Når vi ser hvilke strømpriser folk må leve med, så mener jeg at vi burde endre kraftpolitikken i Norge, sier Fremskrittspartiets nestleder Ketil Solvik-Olsen, som mener det vil gagne både folk og industri. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Når vi ser hvilke strømpriser folk må leve med, så mener jeg at vi burde endre kraftpolitikken i Norge, sier Fremskrittspartiets nestleder Ketil Solvik-Olsen, som mener det vil gagne både folk og industri. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp vil ha drastiske endringer i energipolitikken

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen vil ha slutt på at Norge har netto eksport av strøm når vi har lite vann i kraftmagasinene. Men Ap er lunkne til forslaget.

Med så lite vann som det nå er i kraftmagasinene, må norsk energipolitikk endres drastisk, sier Frp-nestlederen til NRK.

– Når det er lite vann så skal vi aldri selge mer enn det vi får kjøpt tilbake i løpet av samme døgn eller samme uken, mener Solvik-Olsen.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin lå ved utgangen av uke 51 på 57,9 prosent, en nedgang på 2,7 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge var fyllingsgraden 50,6 prosent. Nivået var høyest i Nord-Norge, med 72,8 prosent. Medianverdien for magasinfylling i perioden 2001-2020 er 70,7 prosent.

Når vi ser hvilke strømpriser folk må leve med, så mener jeg at vi burde endre kraftpolitikken i Norge, sier Solvik-Olsen, som mener det vil gagne både folk og industri.

– Når naboland har gjort seg avhengige av norsk vannkraft, fordi de selv legger ned kjernekraft, kullkraft og gasskraft, da skal ikke det være Norge sitt problem, sier han.

Men å kutte eksport av strøm ved lav vannstand i magasinene, vil ikke regjeringen være med på, sier statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet.

– Akkurat nå er det viktigste vi kan gjøre å håndtere den akutte situasjonen i strømmarkedet, sier Vik.

Han viser til tiltakene som regjeringen fikk vedtatt i Stortinget like før jul som økt bostøtte, tilskudd til studenter og redusert elavgift.