Frp-leder Sylvi Listhaug har pekt ut eldreomsorg som en hovedsak for partiet foran høstens kommunevalg.  Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug har pekt ut eldreomsorg som en hovedsak for partiet foran høstens kommunevalg. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Frp vil bygge studentboliger sammen med sykehjem

Fremskrittspartiet foreslår å bygge studentboliger i kombinasjon med sykehjem og vil at uføre skal bidra i eldreomsorgen.

Det vedtok et enstemmig landsmøte søndag.

I resolusjonen heter det at «Fremskrittspartiet mener studenter kan være et godt bidrag til trivsel i omsorgstjenestene. Studentboliger kan bygges i kombinasjon med sykehjem, hvor studenter kan bo rimelig og samtidig bidra til aktivitet og trivsel blant beboere.»

Satser på eldreomsorg

Partiet vil også «se på muligheten for å benytte ressurspersoner som står utenfor arbeidslivet til å bidra med sosialt samvær, trivsel og aktivitet i eldreomsorgen».

Frp-leder Sylvi Listhaug har pekt ut eldreomsorg som partiets hovedsak foran kommunevalget.

Et samstemt landsmøte stilte seg også bak en resolusjon om å styrke foreldres rett til innsyn i ungdommers helseopplysninger. I dag får ikke foreldre innsyn i resepter og behandlinger etter at barna er fylt 16 år.

Mer innsyn for foreldre

Men ifølge Frp kan det være behov for tett oppfølging fra foreldrene dersom det for eksempel er snakk om kroniske lidelser, rus, spiseforstyrrelser eller psykiatri.

– Utfordringen er at en del ungdommer mellom 16 og 18 år har fått friheter der de ikke trenger å involvere foreldrene, men har kompliserte situasjoner og kunne trengt bistand fra foreldrene, sa redaksjonskomiteens leder Ketil Solvik-Olsen før voteringen.

Vil flytte russetiden

Frp ber også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om å gå i dialog med russen om flytting av russetiden til etter eksamen.

Forslaget skapte debatt innad i redaksjonskomiteen. Uenigheten gikk på om dette er noe som faller under politikernes oppgaver. Resolusjonsforslaget ble likevel anbefalt vedtatt og fikk flertall på landsmøtet.

– Jeg vil ikke stoppe en eneste fest, men denne resolusjonen vil hjelpe mange unge til å prestere mye bedre i eksamenstiden samtidig som russen får feire endt skoletid, sa leder Simen Velle i FpU fra talerstolen.

Sa ja til kjernekraft

I tillegg vil Frp legge om finansieringen av Forsvaret ved å la større anskaffelser finansieres utenfor statsbudsjettet.

«Bevilgninger til Forsvaret kan ikke være avhengig av årlige bevilgninger og dragkamper i Stortinget. Slike diskusjoner blir helt meningsløse når det for større forsvarssystemer ofte tar mer enn ti år fra beslutning til våpenet er operativt», heter det i resolusjonen.

Det trengs et paradigmeskifte, mener Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde.

– Vi har kastet gode penger etter dårlige penger og drevet prosentfinansiering av Forsvaret. Det er meningsløs planøkonomi, sa han før voteringen.

Som ventet sa landsmøtet dessuten ja til kjernekraftsatsing i Norge.