Frps Bård Hoksrud liker dårlig at Knut Arild Hareide (Krf) varsler kutt i kommende NTP. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Frp-Hoksrud kaller Hareides NTP-planer for «smålig og puslete»

Fremskrittspartiets transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud liker dårlig de nye NTP-signalene som kommer fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf).

I et intervju med Aftenposten sa Hareide at dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. Flere store samferdselsprosjekter kan dermed bli kuttet eller bli satt på vent.

– Jeg kan rett og slett ikke forholde meg til planen slik den ligger der i dag, sier Hareide til Aftenposten.

Nå legger han ifølge avisen opp til en slankekonkurranse mellom prosjektene der kostnadene skal kuttes, nytteverdien skal opp og kostnadsoverslag skal være troverdig.

– Ingen kan si at ikke planen er ambisiøs. Men om vi har kunnet tro på den, er jeg mer usikker på. Ut fra prisanslagene manglet vi 130 milliarder kroner allerede da Stortinget gikk inn for planen, sier samferdselsministeren.

Frps Bård Hoksrud er skuffet over statsråden.

 – Det er tydelig at vi nå ikke lenger har en samferdselsminister fra FrP, jeg må si at dette er svært skuffende. Vi stod for en historisk satsing på vei og bane, nå er jeg redd for at bremsene skrus på. Dette er smålig og puslete og ikke minst lite fremtidsrettet, skriver Bård Hoksrud i en kommentar om de varslede endringene.

 – At viktige vei- og baneprosjekter legges i en skuff og glemmes kommer jeg rett og slett ikke til å gå med på. Vi må ruste opp landets infrastruktur både for dagens og morgendagens nordmenn - dette er prosjekter som vil gi samfunnsnytte i mange tiår fremover, skriver han videre.

Hoksrud mener det eneste positive i utspillet til Hareide, er at minsiteren roser Nye Veier. Hoksrud beskriver veiselskapet som Frps «hjertebarn».

 – Siden vi fikk opprettet Nye Veier har de spart titalls milliarder kroner på å bygge raskere og rimeligere. Det er her løsning ligger - ikke i å putte prosjektene i den nederste skuffen i Samferdselsdepartementet, hevder Hokrsud.

Ifølge Aftenposten ligger utbyggingen av dobbeltsporet jernbane til Lillehammer og Skien, dobbeltsporet jernbane sør for Moss, Nord-Norgebanen mellom Bodø og Tromsø og flere prosjekter på ferjefri E39 på Vestlandet dårlig an.

Den reviderte transportplanen legges fram til våren, og Stortinget skal behandle den før sommeren 2021.