<p> Ståle Fenstad og Eirik Thorsrud er prosjektledere på Front Entreprenør AS sin fasaderehabilitering av de fem blokkene i Setra borettslag i Oslo.</p><p></p>Setra borettslag skal pusse opp fasadene. Blant annet skal de bli kvitt eternittplatene og få en pusset fasade på blokkene. Front Entreprenør AS startet arbeidet i januar. Ill. StoFront Entreprenør rehabiliterer fasaden, legger nytt tak, butter ut vinduer og dører samt bygger om lokaler til leiligheter på Setra borettslag å Hoveseter i Oslo.

Front Entreprenør vinner sin største kontrakt

Front Entreprenør AS har vunnet sin største kontrakt. I løpet av de neste to årene skal fasadene på Setra borettslags fem blokker rehabiliteres av selskapet.

Front Entreprenør AS har gjennom sine 30 år i drift rehabilitert mange fasader i Oslo-området, men nå har selskapet vunnet sin største kontrakt noensinne. I løpet av to år skal fasaden på fem boligblokker i Setra borettslag i Oslo totalrehabiliteres.

– Vi er veldig stolt over at vi ble valgt som leverandør på denne jobben. De 40 år gamle blokkene skal fremstå i helt ny prakt og med en holdbar fasade når vi er ferdige om to år, sier daglig leder Nils Berg i Front Entreprenør AS.

Avtalen med borettslaget har en kontraktssum på 76 millioner kroner eksklusive mva. I alt er det fem boligblokker, hvorav tre blokker er på fem etasjer, mens to av blokkene har ni etasjer.

Eternittsanering
De fem blokkene er bygget på 70-tallet og lite er gjort med fasadene siden byggeåret. På dagens fasade er det eternittplater som skal rives og leveres til spesialbehandling. Deretter skal veggene lektes ut og etterisoleres med 10 cm isolasjon. 

– Beboerne vil nok merke det neste vinter når veggene er ferdig isolerte. I tillegg skal alle vinduer og dører byttes ut, så vil de nok merke at leilighetene blir varmere, forteller Front Entreprenørs Ståle Fenstad og Eirik Thorsrud som er prosjektledere på fasaderehabiiteringen.

En annen viktig del av entreprisen, er at alle tak i borettslaget skal tekkes om.

Som en del av oppussing skal også alle balkonger kontrolleres. Betongen skal mekanisk rehabiliteres og det legges nytt belegg. Balkongene får også nytt rekkverk. Over alle innganger og de øverste balkongene skal det også monteres nye skjermtak.

Nye leiligheter
Som en del av det omfattende prosjektet har Setra borettslag også besluttet å bygge om flere næringslokaler i første etasje til nye leiligheter. I alt skal det innredes 16 leiligheter i de fem blokkene.

– Vi pusser opp lokalene og innreder leilighetene fortløpende slik at vi blir ferdig med en blokk av gangen. Da slipper beboerne i de enkelte blokkene å gå i en byggeplass også etter at fasadene er ferdige, sier prosjektlederne.

Borettslaget beholder to næringslokaler hvor det blir drevet en frisør og et gatekjøkken.

Vant pris for rehabilitering
Front Entreprenør AS har i dag nærmere 50 faste ansatte som arbeider med selskapets prosjekter over hele Oslo-området. Selskapet har gjennom mange år spesialisert seg på fasaderehabilitering av borettslag, sameier og næringsbygg.

I fjor vant Voldsløkka borettslag OBOS-prisen for rehabiliteringen av fasadene på boligblokkene. Det var Front Entreprenør AS som sto for arbeidet med å pusse opp etterkrigsgårdene i borettslaget.