Frokostmøte om godkjenning av utenlandske fagarbeidere - se møtet live på bygg.no

Kompetente håndverkere blir viktigere og viktigere for å ivareta god kvalitet og seriøsitet. Se møte om temaet live her på bygg.no.

Det er et betydelig antall utenlandske fagarbeidere i bransjen man ikke kjenner kompetansen til på grunn av manglende og /eller uetterrettelig dokumentasjon. Det kan føre til ytterligere fremvekst av useriøse aktører, dårligere kvalitet i prosjektene og redusert rekruttering til bransjen.

- At flere byggherrer nå krever en større andel håndverkere med fagbrev i sine prosjekter gjør at vi trenger å utvide og utvikle NOKUT-ordningen i tråd med Bygg21s anbefalinger, skriver Bygg21 og NOKUT i sin invitasjon til møtet.

I frokostmøtet vil du møte representanter for byggherrene, entreprenørene, organisasjonene og NOKUT som vil gi sine betraktninger rundt utfordringene og mulighetene som ligger i en uavhengig og profesjonell vurdering av utenlandske fagarbeidere. 

Arrangementet finner sted på Sentralen i Oslo 16. mai

fra klokken 08.30.

Les mer om arrangementet her