Rørleggerfirmaet Chr. M. Vestrheim i Bergen har 11 kvinnelige fagarbeidere. Daglig leder Thomas Jørs, hovedtillitsvalgt Rolf Pedersen og  rørlegger Helene Mikkelsen ser frem til at de nye bestemmelsene om separate garderober trer i kraft. Her i en av brakkene i forbindelse med bygging av Holen skole i Bergen.

Rørleggerfirmaet Chr. M. Vestrheim i Bergen har 11 kvinnelige fagarbeidere. Daglig leder Thomas Jørs, hovedtillitsvalgt Rolf Pedersen og  rørlegger Helene Mikkelsen ser frem til at de nye bestemmelsene om separate garderober trer i kraft. Her i en av brakkene i forbindelse med bygging av Holen skole i Bergen.

Fristen nærmer seg for de nye brakkebestemmelsene

Fellesforbundet og BNL tariffestet separate dame- og herregarderober i lønnsoppgjøret 2020. Fristen er 1. juli for nye prosjekter.

– Vi vet at dette er på plass hos mange, men en god sak - kan ikke gjentas for ofte, sier forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet og Siri Bergh, direktør for arbeidsgiverpolitikk og HMS i BNL, i en pressemelding.

Da bestemmelsen ble en realitet i fjorårets oppgjør, var det mange som berømmet partene i byggenæringen for at de på denne måten synliggjorde at de ønsket å satse på mangfold og tilrettelegging for ytterligere rekruttering av kvinner til næringen.

– Alle må ha ordentlige forhold
Daglig leder Thomas Jørs i rørleggerfirmaet Chr. M. Vestrheim i Bergen er opptatt av at alle deres ansatte skal ha ordentlige forhold. I bedriften har de 11 kvinnelige fagarbeidere.

– Som rørleggere er vi som regel alltid underentreprenører, hvilket innebærer at vi er avhengig av at forholdene er skikkelig tilrettelagt for våre ansatte fra hovedentreprenørens side. Det er hovedentreprenøren som stiller brakkefasilitetene til bruk for alle på byggeplass, men vi er opptatt av å forsikre oss om at disse både oppfyller tariffavtalens krav, og at de er gode og hensiktsmessige for alle våre ansatte, sier han.

Fjorårets tariffoppgjør med krav i brakkebilaget er bare ett av flere viktige tiltak for å legge til rette for en bransje som passer alle uavhengig av kjønn, uttrykker Skau og Bergh.

– Vi synes det har vist seg nå, ikke minst i forbindelse med pandemisituasjonen det siste halvannet året, at byggenæringen er en evigvarende næring der man har klart å holde hjulene i gang. Dette understreker at det alltid vil være sikre jobber i byggenæringen. Vårt ønske er at også flere av dagens ungdommer blir klar over dette og vil satse på en jobb i vår næring, avslutter Skau og Bergh.

Slik lyder den nye teksten bilag 18, del B, som omhandler skifterom:

Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang.  På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet. Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021.