BNL og Fellesforbundet tariffestet separate dame- og herregarderober og toalett i forbindelse med lønnsoppgjøret 2020. Her er Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet og Siri Bergh, direktør for Arbeidsgiverservice og HMS i BNL i forbindelse med oppstart av oppgjøret 2020.

Fristen for å innføre separate dame- og herregarderober nærmer seg

1. juli er frist for innføring av separate dame- og herregarderober.

BNL og Fellesforbundet tariffestet separate dame- og herregarderober og toalett i det såkalte «Brakkebilaget» i Fellesoverenskomsten for byggfag under lønnsoppgjøret i 2020.

– Brakkeforpliktelsen gjelder for nye prosjekter, og vi vil minne om at fristen er senest 1. juli, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet og Siri Bergh, direktør for Arbeidsgiverservice og HMS i BNL i en melding. 

Skau og Bergh ledet FOB-forhandlingene i hovedoppgjøret 2020, og de er opptatt av at fristen ikke går i glemmeboken. 

– Vi vet at dette er på plass hos mange, men både Fellesforbundet og BNL er opptatt av at ikke noen skal glippe i denne saken. På vegne av partene gjør vi derfor oppmerksom på at fristen nærmer seg, sier Skau og Bergh.

Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang.  

På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet.