I juni regnet Oslo Economics og Sweco på hva det ville koste å rive turbinene på Storheia. Ifølge dem vil det koste cirka én eller to millioner per turbin. Foto: Ole Martin Wold / NTB

I juni regnet Oslo Economics og Sweco på hva det ville koste å rive turbinene på Storheia. Ifølge dem vil det koste cirka én eller to millioner per turbin. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Fosen-anslag: Det vil koste én til to millioner å fjerne hver vindturbin på Storheia

Oslo Economics og Sweco har regnet på hva det vil koste å rive turbinene på Storheia. Ifølge dem vil det koste én eller to millioner per turbin.

Oslo Economics og Sweco gjorde beregningene på oppdrag fra NVE i fjor. Ikke fordi staten hadde tapt i Høyesterett, men fordi NVE ønsket et kunnskapsgrunnlag for å kunne stille krav og vurdere kostnader ved nedlegging av vindkraftverk, skriver Teknisk Ukeblad.

Ifølge konsulentene vil riving og tilbakeføring koste cirka én eller to millioner kroner per turbin, avhengig av graden av tilbakeføring av området.

I rapporten står det at landskapet på Storheia er typisk for vindkraftanleggene på Fosenhalvøya. Hvis man legger de samme prisanslagene til grunn for Roan vindkraftverk, vil det koste 71–142 millioner å fjerne de 71 turbinene som står der, ifølge TU.

I Oslo har aksjonister protestert mot vindturbinene på Fosen i over en uke. De krever at turbinene blir fjernet.

Det sveitsiske selskapet BKW er deleiere i anlegget. Vårt Land har spurt om selskapet vil vurdere rettslige skritt mot den norske staten om kompensasjon hvis vindturbinene blir fjernet.

– Skulle det skje at turbinene må tas ned, vil vi vurdere rettslige skritt, sier pressetalsmann Markus Ehringer i en epost til avisen.

– Ved en stenging av vindparkene vil vi også utforske potensielle krav mot den norske stat, fortsetter Ehringer, uten å si noe om hvor mye det kan bli snakk om.