Byggetrinn to av boligprosjektet Farverikvartalet i Gjøvik er at av prosjektene som skaper aktivitet i Innlandet. Backe Oppland bygger leilighetene for utbyggingsselskapet Farverikvartalet AS, hvor Utstillingsplassen Eiendom og Industribygg Eiendomsutvikling er største eiere. Foto: Ådne Homleid

Byggetrinn to av boligprosjektet Farverikvartalet i Gjøvik er at av prosjektene som skaper aktivitet i Innlandet. Backe Oppland bygger leilighetene for utbyggingsselskapet Farverikvartalet AS, hvor Utstillingsplassen Eiendom og Industribygg Eiendomsutvikling er største eiere. Foto: Ådne Homleid

Forventer betydelig omsetningsnedgang i Innlandet – Lite drahjelp fra det offentlige

– Jeg etterlyser mer drahjelp fra politikerne for å få i gang mer aktivitet i bygg og anlegg i regionen, sier EBA-sjef i Innlandet, Rangdi W. Krogstad.