Kontorbygget Autronica er blitt boliger. De blå «båndene» i hver etasje er karakteristisk for bygget.

Forvandlet kontorbygg til 31 leiligheter

Det tidligere kontorbygget Autronica med den karakteristiske 70-tallsarkitekturen er det første som ferdigstilles i den store Selvaag Pluss-utbyggingen på Lade i Trondheim.