Prosjektet som skal gi ti nye kilometer med dobbeltspor strekker seg fra Sandbukta mot Såstad og Rygge. Prosjektet består av dagsone Sandbukta, Carlbergtunnelen, Moss sentrum, Mossetunnelen og dagsone Rygge. I over en måned har har alt utenom arbeidene i sentrum vært stoppet. Illustrasjon: Bane Nor

Prosjektet som skal gi ti nye kilometer med dobbeltspor strekker seg fra Sandbukta mot Såstad og Rygge. Prosjektet består av dagsone Sandbukta, Carlbergtunnelen, Moss sentrum, Mossetunnelen og dagsone Rygge. I over en måned har har alt utenom arbeidene i sentrum vært stoppet. Illustrasjon: Bane Nor

Fortsatt stans i Bane Nors jernbaneprosjekt i Moss

I slutten av januar krevde Bane Nor stopp for alt fysisk arbeid på 9 av 10 kilometer på jernbaneutbyggingen i Moss. En måned senere er arbeidene fortsatt stanset. – All oppmerksomhet nå er rettet mot å lukke avvikene, og få i gang arbeidene, sier Bane Nor.