Fortsatt problemer med togtrafikken etter avsporing i Steinkjer

Togtrafikken er fortsatt både forsinket og innstilt ved Steinkjer stasjon etter at et tog sporet av i forbindelse med et sporskifte mandag kveld.

Toget sperrer sporet, og Bane Nor skriver på sine nettsider at de jobber med å fjerne det. En ny oppdatering om situasjonen kommer klokken 10.15 onsdag.

Toglinjene som blir påvirket av avsporingen, er Nordlandsbanen mellom Trondheim S og Bodø og Dovre- og Nordlandsbanen mellom Støren, Trondheim S og Steinkjer.

Det var kun en lokfører om bord i toget da det sporet av mandag kveld. Lokføreren ble ikke skadd.