Fortsatt flere kommunale boliger

Antall kommunalt disponerte boliger økte med om lag 1 000 fra 2007 til 2008. Fra 2006 til 2007 økte antallet med vel 2 000 boliger, viser tall fra SSB.

Økningen kommer etter en periode fra 2004 til 2006 med stagnasjon og tendens til nedgang.

Også fra 2007 til 2008 var det imidlertid en del kommuner som hadde nedgang i antall kommunalt disponerte boliger. Bakgrunnen for nedgangen varierer mellom kommunene. Noen kommuner har solgt gamle og ukurante kommunale boliger, og har i stedet prosjekter for anskaffelse av nye boliger som ikke var klare til innflytting i 2008. Andre kommuner har bygget om og slått sammen kommunale boliger for å få flere større boliger.

Kommunene disponerte i alt vel 97 000 boliger per 31. desember 2008. Dette gir en dekning på om lag 20 kommunale boliger per 1 000 innbyggere.