Forsvarsbygg har bygget et av landets mest energieffektive bygg. Bygget har fått navnet Visund og skal huse Forsvarets logistikkorganisasjon. Foto: Åsmund V. Sjursen/Forsvarsbygg

Forsvarsbygg: - I teten blant Norges grønneste bygg

Forsvarsbygg har bygget et av Norges mest energieffektive bygg. Tirsdag åpner Forsvarets logistikkorganisasjons nye kontorbygg, Visund, på Haakonsvern.

Det nye bygget, som har fått navnet Visund etter Olav den Helliges sagaskip «Visund», er på om lag 2.200 kvadratmeter og rommer ca. 100 ansatte. Visund erstatter Haakonsverns depotbygg fra 1960-tallet.

16 kWh pr. m2 årlig
Visund vil ha tilnærmet netto null energiforbruk og har vært en del av ZEB-programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings) som ledes av SINTEF og NTNU. I tett samarbeid med ZEB og leverandørene i prosjektet, har Forsvarsbygg utviklet et komfortabelt, lønnsomt og levedyktig bygg med veldig lav strømregning.
– Med det lave energibehovet på 16 kilowattimer pr. kvadratmeter pr. år, har bygget gått inn i teten blant Norges mest energieffektive bygg, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Arild Lunde i en pressemelding. Til sammenlikning er normkravet i dag om lag 150 kilowattimer pr. kvadratmeter pr. år.

Solceller i Bergen
– Det er mange relativt enkle tekniske løsninger som til sammen gjør at vi oppnår nullenergimålet, deriblant 350 kvadratmeter med solcellepanel på taket, intelligent ventilasjon, solavskjerming og tilknytning til sjøvarmeanlegget på Haakonsvern. Beregninger som er i gjort i prosjektet, viser at det er mer solenergi å hente i Bergen enn man skulle tro. Vi tror at dette prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre byggeprosjekter, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Linda Løtvedt Aas. Prosjektet har fått støtte fra Enova.

– Fremragende eksempel
– Som Norges største offentlige eiendomsaktør har Forsvarsbygg et særskilt samfunnsansvar i det grønne skiftet. Vi skal være bjellesau i jakten på miljøvennlige løsninger i både utviklingen av nye bygg og i eksisterende bygg. Visund er et fremragende eksempel på fremtidens bygg, og i forkant for regjeringens målsetting om nesten nullenerginivå på nybygg fra 2020. Jeg er veldig stolt av å overlevere dette bygget fra Forsvarsbygg til FLO i dag, sier administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen.

Godt samarbeid

– Ildsjeler i Forsvarsbygg har jobbet hardt for dette prosjektet i mange år. Vi vil også takke alle partene i prosjektet for det gode samarbeidet, deriblant FLO, ZEB, Enova, arkitekten Link og Veidekke med underentreprenører. De har gjort det mulig for Forsvarsbygg å realisere denne perlen av et miljøbygg, sier Sjursen.

ABO Plan & Arkitektur AS har vært arkitekt og ansvarlig søker fra og med igangsetting av tiltaket. Dvs. arbeidstegninger og oppfølging i byggefasen. LINK har utført forprosjektet til og med rammegodkjenning.