Kjøllsæterbrua binder sammen Rødsmoen øvingsområde med Regionfelt Østlandet i Åmot kommune i Innlandet. Foto: Forsvarsbygg
Kjøllsæterbrua binder sammen Rødsmoen øvingsområde med Regionfelt Østlandet i Åmot kommune i Innlandet. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har stengt Kjøllsæterbrua for tunge kjøretøy

Forsvarsbygg har stengt Kjøllsæterbrua for tunge kjøretøy. Byggherren beklager ulempene dette medfører.

– Dette skyldes at brua, etter nye beregninger basert på nye veiledninger fra vegdirektoratet, har overtrådt sin levetid for tunge kjøretøy. Dette er veiledninger som har kommet på plass etter kollapsen av Tretten bru. Brua er samme type bru, med samme type svakhet, som Tretten bru, og vi tar ingen sjanser med sikkerheten, sier regionsjef Ove Haukåssveen i Forsvarsbygg, i en pressemelding fra byggherren.

– Dette gjør at Kjøllsæterbrua nå ikke kan belastes med tunge kjøretøy, slik den er bygd for, eksempelvis stridsvogn, stormpanservogn, selvdrevet artilleri eller bergingsvogn. I tillegg vil sivil tungtrafikk, inkludert tømmertransport, heller ikke kunne bruke brua. Person- og småbiltrafikk opp til 7,5 tonn kan fortsatt benytte brua, forteller Haukåssveen.

Kjøllsæterbrua er en fagverksbru i tre. Det er Forsvarsbygg som forvalter brua, og denne hyppig brukt av Forsvaret og i forbindelse med tømmertransport. Brua ble først tatt i bruk i 2006.

I etterkant av kollapsen av Tretten bru i 2022, ble det foretatt vurderinger av bæreevnen til brua. Det er avdekket vesentlige svakheter i konstruksjon, men ikke vesentlige skader på brua. 

Derfor har man i et års tid benyttet brua, men med redusert belastning. Nå viser de nye anbefalte veiledningene at brua enten må vesentlig forsterkes eller byttes ut.

Dette betyr at tyngre kjøretøy som stridsvogner og pansrede personellkjøretøy, samt tung tømmertransport, ikke lenger kan benytte brua. De må nå omdirigeres, for å komme inn i Regionfelt Østlandet fra Rena leir. 

– Samtidig ser man nå på hvilke alternative veiakser som kan benyttes, om andre midlertidige tiltak er aktuelle, og ikke minst hvilke utbedrings- eller byggtiltak som må gjøres for igjen kunne transportere tungtransport over elva, heter det i meldingen fra Forsvarsbygg.

– Selv om vi gjør dette for ikke å ta noen sjanser vedrørende sikkerheten, vil vi i Forsvarsbygg beklage sterkt ulempene dette medfører for både Forsvaret, andre brukere og ikke minst for de som nå vil få økt trafikk gjennom sitt nærområde. Det er for tidlig å si i dag hvor lang tid det vil ta før brua er utbedret og/eller andre tiltak er gjennomført, og hvor mye dette vil koste, avslutter Haukåssveen.