Første sprenging i Eidsvolltunnelen

Torsdag klokken 15.00 vil ordfører Terje Teslo i Eidsvoll kommune fyre av den første sprengingen i forbindelse med bygging av nytt løp i Eidsvolltunnelen.

Vel 200 sprenginger er nødvendig for å sprenge ut det nye tunnelløpet. Sprengingsarbeidet er underlagt strenge sikkerhetsrutiner.

I forbindelse med utvidelsen av E6 til en firefelts veg med midtdeler på strekningen Boksrud-Minnesund, skal entreprenøren Veidekke bygge nytt tunnelløp for Eidsvolltunnelen. Det nye løpet vil bli ca. 1.100 meter langt. Da E6 på strekningen Boksrud-Minnesund åpner som en firefelts veg med midtdeler høsten 2011, vil trafikken i sørgående retning gå gjennom det nye tunnelløpet.

I løpet av april måned regner Veidekke med at sprengingsarbeidene knyttet til det nye løpet er ferdig. I denne perioden vil det bli gjennomført inntil fire sprenginger hver dag og totalt over 200 sprenginger.

Entreprenøren er underlagt bestemmelser for når de kan foreta sprenginger. I arbeidene med Eidsvolltunnelen er det gitt tillatelse til å sprenge på hel time innen følgende tidsrom:

- Mandag-torsdag: 07-15 og 18-22.

- Fredag: 07-13 og 20-22.

- Lørdag 07-18.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal trafikken på E6 stanses i inntil 15 minutter ved hver sprenging.

Man vil kunne oppleve ubehaglige rystelser ved sprengingene. Statens vegvesen vil understreke at sprengingsarbeider er underlagt strenge sikkerhetsrutiner, og at ved å følge disse sikkerhetsrutinene vil det ikke være fare for skader på mennesker. Rystelsene som følger av sprengingsarbeidene kan imidlertid føre til at gjenstander i hus kan flytte på seg. Statens vegvesen oppfordrer derfor alle beboerne i området rundt Eidsvolltunnelen om å ta ned viktige gjenstander fra skap og vegger. Dette er spesielt viktig for beboere som skal være borte over flere dager.

Med tanke på eventuelle skader som kan oppstå, er det gjort besiktigelse av alle boliger innenfor vel 200 meter fra tunnelen før sprengingsarbeidene tar til. For å unngå skader på bygninger, vil hver sprenging bli regulert slik at rystelsene som måles på nærliggende hus ikke overstiger grenser gitt i Norsk Standard. I forbindelse med sprenging av nytt løp for Eidsvolltunnelen, skal rystelsene ikke overstige følgende verdier:

• 25 mm/s for hus fundamentert på løsmasse.

• 50 mm/s for hus fundamentert på fjell.