<p>FRODIG PÅ TAKET: Syv etasjer over bakken trives sedumtaket på næringsbygget Asker Panorama.<br></p><p></p>

Første sedumtak med ville arter

Det nye næringsbygget Asker Panorama har Norges første sedumtak med ville arter.

- Taket ble etablert høsten 2013, og ved en nylig befaring kunne man se at plantene stortrives, forteller Bengt Tovslid i sedumprodusenten Bergknapp på Jæren.

Asker Panorama" ligger godt synlig ved E18 like vest for Asker sentrum. Bygget er et Breeam Excellent-prosjekt med svært høye krav til miljø og energi.

Som ett av tiltakene for å oppnå denne høye sertifiseringen ble det valgt et sedumtak med innslag av Norsk vill sedum plukket i norsk natur.

Tovslid opplyser at mattene i tillegg var bestilt uten arten Gravbergknapp, som er på den norske Svartelisten. Dette er en liste over arter som ikke er ønsket i Norge av ulike årsaker. Gravbergknapp har vist stor spredning i det kalkrike jordsmonnet rundt Oslofjorden. Oslo og Bærum kommuner har derfor fokusert på at grønne tak ikke skal inneholde denne arten.

Siden taket ble nøye beskrevet av prosjektets økolog måtte dette bestilles en sesong i forveien.

- Dette er det første taket som noen gang er levert med norsk vill sedum, og er derfor en spennende leveranse for oss, sier Tovslid.