Første kostnadssprekk for Bjørvika-prosjektet

Samferdselsminister Torild Skogsholm har kunngjort den første kostnadssprekken for veiprosjektet under Bjørvika i Oslo.

Allerede før første spadestikk, varslet Skogsholm i et brev til Stortinget i forrige uke at veiprosjektet blir 330 millioner kroner dyrere enn antatt. Statens vegvesen hadde på forhånd anslått prisen på ett av prosjektene, Sørenga, til 824 millioner kroner. Laveste innkomne anbud var imidlertid på 950 millioner kroner. Senketunnelen var beregnet å koste 750 millioner kroner, mens laveste anbud ved åpningen 20. mai var 953 millioner kroner. Statsråden angir 22 prosent økning i betongpris på ett år, høy risikoprising og høy aktivitet i markedet som forklaring på kostnadssprekken, skriver Dagens Næringsliv. I brevet opplyser Skogsholm samtidig at det om snaue tre uker kan ventes anbudsåpning for en ny prosjektdel i forbindelse med Bjørvika.