Man har nå sprengt de første 1.000 meterne inn i Fiskefjordtunnelen stuff øst, drevet fra Fiskefjord. Foto: Jan Kristian Jøsang/Skanska

Man har nå sprengt de første 1.000 meterne inn i Fiskefjordtunnelen stuff øst, drevet fra Fiskefjord. Foto: Jan Kristian Jøsang/Skanska

Første kilometer nådd i Fiskefjordtunnelen på Hålogalandsvegen

Fredag passerte Skanska de første 1.000 meterne inn i Fiskefjordtunnelen stuff øst, drevet fra Fiskefjord, på E10 Hålogalandsvegen.

– Tunnelen ligger på såkalt kritisk linje i prosjektet, og milepelen er nådd godt før fremdriftsplanen, skriver entreprenøren i en pressemelding.

– Foreløpig går tunneldrivingen over all forventning. Vi har møtt på godt berg, og har trengt å bruke lite tid på sementinjeksjoner, noe som unektelig er mye av årsaken til at vi har kommet så raskt til 1.000 meter. Men, vi må også få trekke frem de utrolig erfarne og dyktige folkene som skal ha mye av æren for at det har gått så effektivt fremover. Her ligger det solid arbeid til grunn for at vi nå har nådd denne milepælen, og for at vi ligger hele 400 meter foran planen. Videre får vi bare håpe at berget holder samme kvalitet, så blir dette veldig bra, sier prosjektsjef for tunnel i Skanska, Roar Sve. Den første kilometeren ble markert på anlegget fredag.

Prosjektdirektør for OPS Hålogalandsvegen, Are Eliassen i Skanska, er også svært fornøyd med tunnelfremgangen så langt i prosjektet.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har hatt så god fremdrift i prosjektet, og at vi nå har nådd de første 1.000 meterne i Fiskefjordtunnelen stuff øst, som drives fra Fiskefjord. Totalt for prosjektets tunneler har vi nå drevet over 3.500 meter, legger Eliassen til.

Prosjektet har nå kommet i gang med fire av sju tunneler, og det pekes på at fremdriften har gått over all forventning. I prognosene var det beregnet at det i flere av tunnelene skulle være svært dårlig bergkvalitet med behov for store mengder sikring og injeksjon, spesielt i Gullbergtunnelen, drevet fra Gausvik.

– Bergkvaliteten har vært bedre enn først antatt, og det som har forsinket fremdriften er store mengder vanntilsig i tunnelen. Dette har krevd en del ekstra sikring, men selv om det går noe sakte fremover, ligger vi fortsatt foran plan, skriver selskapet.

Fakta om tunnelene i prosjektet:
* Brattfjelltunnelen: Skal bli 1.430 meter. Drives av Hæhre, som har kommet cirka 620 meter inn i berget.

* Fiskefjordtunnelen: Skal bli 9.680 meter. Drives av Skanska og Hæhre, fra hver sin side. Skanska driver fra østsiden (i Fiskefjord) og har kommet cirka 1.040 meter inn, og Hæhre driver fra vestsiden (fra Kanstadbotn), og har kommet cirka 800 meter inn.

* Norddalstunnelen: Skal bli 6.130 meter. Drives av Skanska. Har fra vestsiden, i Fiskefjord, kommet i overkant av 300 meter inn, og fra østsiden, i Kongsvikdalen, kommet cirka 110 meter inn.

* Gullbergtunnelen: Skal bli 4.690 meter. Drives av Skanska. Har fra sørsiden, fra Gausvik, drevet i overkant av 420 meter, og fra nordsiden, fra Fauskevåg, drevet cirka 300 meter inn.