Illustrasjonen viser de fire byggene som inngår i første byggetrinn. ill. DARK Arkitekter
Illustrasjonen viser de fire byggene som inngår i første byggetrinn. ill. DARK Arkitekter

Første byggetrinn i gang for Drammen Helsepark

Første byggetrinn av Drammen Helsepark er i gang. I 2025 skal det nye Drammen sykehus og de fire første byggene i Drammen Helsepark stå klare.

Totalt vil Drammen Helsepark bestå av syv bygg skreddersydd for helsenæringen og utgjøre cirka 100.000 kvadratmeter BTA, inkludert p-kjeller (85.000 kvadratmeter over bakkeplan).

Aktørene bak utbyggingen peker på at dette skal bli Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, behandling og næringsutvikling og skal omfatte utdanning- og forskningsinstitusjoner, sykehotell, næring og både offentlige og private virksomheter innenfor helse- og omsorgssektoren. På gateplan skal det tilrettelegges for utadvendt virksomhet som spisesteder, treningssenter, kafeer, blomsterbutikk, apotek og så videre.

DARK Arkitekter og Zinc interiørarkitekter, begge del av DARK Design Group, har hatt en sentral rolle i skisseringen av Drammen Helsepark. De har de tegnet plangrepet og skissert i alt syv bygg som skal være skreddersydde for helsenæringen. I tillegg til DARK Arkitekter og Zinc, har Drammen Helsepark engasjert Probea og Rambøll i planleggingsfasen.

– Det er særlig sammensetningen av ulike helseaktører som er spesielt med Drammen Helsepark, altså klyngetankegangen og synergieffektene som skapes gjennom å konsentrere ulik spisskompetanse på et geografisk område, sier interiørarkitekt Guri Mo i en pressemelding.

Arkitektene forklarer at alle valg i prosjektet er gjort med mennesket i sentrum, og mener prosjektets klare visjon og gjennomarbeidede konsept har skapt fordeler i planleggingen og skisseringen blant alle aktører involvert.

– Hvert bygg har en egen identitet med egne funksjoner og bruksmuligheter. Samtidig er det en enorm fleksibilitet i byggene. Det er rikt med fellesarealer, møtesentre og co-working arealer i flere av byggene og bruksområdet kan skaleres etter behov, sier Esbjørn Kjell, arkitekt i DARK Arkitekter.

interiørarkitekt Guri Mo i Zinc interiørarkitekter og Esbjørn Kjell, arkitekt i DARK Arkitekter. Foto: DARK

interiørarkitekt Guri Mo i Zinc interiørarkitekter og Esbjørn Kjell, arkitekt i DARK Arkitekter. Foto: DARK

I utbyggingen skal blant annet 30.000 teglstein og vinduer fra gamle industribygg på tomta rehabiliteres og gjenbrukes. Helseparken skal også tilknyttes Drammen Fjernvarme. Samtlige bygg får grønne tak.

– Miljøprofilen er ambisiøs. Krafttårnet er navnet på det høyeste bygget i Helseparken, og faktisk vil det være et av de høyeste byggene i hele Drammen. Her vil det være en praktfull takterrasse med fjordutsikt. Takarealet er tiltenkt å være åpent for alle, sier Esbjørn Kjell.

Daglig leder i Drammen Helsepark, Gøril Bergh, mener prosjektet er viktig for utviklingen både i Drammensregionen og utenfor.

– Prosjektet skal skape lokal stolthet, viderefører suksesshistorien Brakerøya har hatt for Drammensregionen, men samtidig legger til rette for næringsutvikling og innovasjon som kan skape effekter langt utenfor Drammen og Norge, sier Bergh.