Ombruk av byggematerialer i KPMG-bygget i Oslo kan gi stor klimagevinst og millionbesparelser viser en fersk rapport. Foto: Multiconsult/Cato A. Mørk
Ombruk av byggematerialer i KPMG-bygget i Oslo kan gi stor klimagevinst og millionbesparelser viser en fersk rapport. Foto: Multiconsult/Cato A. Mørk

Forsøksprosjekt: Klimagevinst og millionbesparelser med brukte materialer

Et forsøksprosjekt gjort av Multiconsult og Loopfront konkluderer at gjenbruk av gamle byggematerialer fra åtte bygg i Oslo og Trondheim kan spare flere hundre tonn CO2-utlsipp og titalls millioner kroner.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding onsdag.

Multiconsult og Loopfront har vurdert gjenbruksmulighetene for totalt 16.639 byggematerialer i åtte større bygg i Oslo og Trondheim. Et forsøksprosjekt fra de to selskapene anslår at man kan spare opptil 340 tonn CO2-ekvivalenter og omtrent 34 millioner kroner dersom disse materialene erstatter nykjøp.

– Dette prosjektet illustrerer potensialet som ligger i å tenke sirkulært i bygg- og anleggsnæringen. Kartleggingen viser at vi kan spare økonomisk i millionklassen, og samtidig drastisk redusere klimautslipp fra næringen – og det bare på å gjenbruke materialer i åtte enkeltprosjekter. Det forteller oss at samfunnet som helhet kan spare enorme ressurser på å velge sirkulært, sier Therese Bodding Sæthre, direktør for geo, vann og miljø i Multiconsult.

Therese Bodding Sæthre, direktør for geo, vann og miljø i Multiconsult. Foto: Multiconsult
Therese Bodding Sæthre, direktør for geo, vann og miljø i Multiconsult. Foto: Multiconsult

Hensikten med prosjektet var, ifølge pressemeldingen, å kartlegge og planlegge ombruk av byggematerialer i konkrete bygg. Prosjektet «Regionale Ombruksnettverk for byggematerialer» har fått støtte fra Enova, og store aktører som Oslo Areal, Höegh Eiendom, Omsorgsbygg Oslo KF, Entra ASA, Trondheim kommune og Statsbygg har deltatt i arbeidet som har pågått over et halvt år.

I løpet av et halvt år er 95.000 kvadratmeter bygningsmasse og 16.639 materialenheter i åtte bygg kartlagt for å se på potensialet for ombruk. Blant de mest aktuelle byggematerialene for ombruk er himlinger, utvendige og innvendige vegger, vinduer, dører, armaturer og lys, varme og sanitær, skriver Multiconsult.

– Bedre planlegging, forbedret produksjon av materialer og god logistikk er avgjørende for å redusere avfallsmengden og fotavtrykket til næringen. Digitale løsninger er en viktig nøkkelfaktor for å få til dette, og dette prosjektet viser hvor stort potensialet faktisk kan være, sier Michael Curtis, administrerende direktør i Loopfront.