- Forskning skaffer mer ren energi

De første forskningsresultatene fra det tiårige programmet RENERGI baner vei for ren produksjon og bedre utnyttelse av energi uten klimapåvirkning.

RENERGI er et tiårig forskningsprogram som utvikler kunnskap og løsninger for produksjon og bruk av ren energi. Programmet finansieres av fem departementer og Forskningsfondet med et årlig budsjett på rundt 150 millioner kroner. Programperioden er fra 2004 til 2014, men allerede nå ser vi de første resultatene av forskningsprosjektene. Årsrapporten er klar og kan lastes ned fra nettsidene www.forskningsradet.no/RENERGI. Blant høydepunkter så langt i programmet: Flytende vindmølle langt til havs SWAY AS har utviklet et patentert flytende vindmølletårn som skal være konkurransedyktig med vindmøller på land. Konseptet er i prinsippet et vindmølletårn som er forlenget like dypt ned under havoverflaten som tårnet rager over vann. Nedre del er fylt med tung ballast mens øvre del har tilstrekkelig oppdrift til at tårnet flyter stabilt, uansett kreftene fra vind, bølger og strøm. Prosjektet støttes økonomisk av RENERGI-programmet, Statkraft Development, Shell Technology Norway og Lyse Produksjon. En 1:4 skala prototyp er planlagt bygget i 2007. Resultatene fra testing av denne vil danne beslutningsgrunnlag for eventuell bygging av en fullskala 5MW flytende vindmølle for Nordsjøforhold. Prisbelønt for CO2-baserte klimaanlegg Det kuldetekniske miljøet ved SINTEF og NTNU (Geminisenter) har utviklet teknologi som gjør at CO2 kan erstatte kjemikalier som arbeidshest i kjøleanlegg og varmepumper. Brukt i kjøleanlegg og varmepumper gir ikke CO2 noe bidrag til drivhuseffekten dersom stoffet lekker ut til atmosfæren. CO2-et lånes fra industriavgass som ellers ville ha sluppet rett ut. Forskningsmiljøet i Trondheim ble hedret med en pris av Det internasjonale energibyrået IEA i 2005. Teknologien brukes i klimaanleggene i biler, varmepumper i boliger og til kjøling i butikker. Klimaavtaler reduserer klimagassutslipp også i land utenfor avtalen Flere rike land har uttrykt bekymring for at U-land ikke deltar i forpliktende internasjonalt samarbeid for å redusere utslippene av drivhusgasser. De rike landene er skeptiske til å gjennomføre utslippsreduserende tiltak når fattige land lar være å redusere sine utslipp. Omfattende klimatiltak krever imidlertid utvikling av ny teknologi, og denne teknologien spres mellom land. Forskning gjennomført ved Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning indikerer at utvikling av ny utslippsreduserende teknologi i I-land kan medføre at utslippene også reduseres i U-land. Omfattende reduksjoner i verdens klimagassutslipp vil kreve internasjonale avtaler. Resultatene fra prosjektet tilsier at en avtale bør regulere landenes utslipp gjennom kvoter, og ikke gjennom føringer på landenes nasjonale klimapolitikk. Andre høydepunkter fra forskningsprosjektene finnes i Årsrapporten: Norsk Inova utvikling av småskalaanlegg for energigjenvinning av ulike typer avfall og biomasse ScanWind utvikling av ny vindturbin Smarte doble fasader med integrerte energi systemer Bruk av datamodeller for å optimalisere fiskeproduksjon ved terskelbygging i regulerte vassdrag Produksjon av hydrogen med vindkraft - Utsiraprosjektet Ny innsikt i motivasjon for frivillig miljøinnsats