Fornebubanen nominert til internasjonal tunnelpris

Fornebubanen er nominert til «NCE Tunneling Award 2023» med sitt bidrag «Applying Norwegian Tunnelling Technology at Fornebuporten station».

Sørlig sjakt som kommer opp i eksisterende bygningsmasse i Akerkvartalet. Foto: Fornebubanen
Sørlig sjakt som kommer opp i eksisterende bygningsmasse i Akerkvartalet. Foto: Fornebubanen

De skriver i en pressemelding at de leverte inn bidrag i kategorien «Innovation in Shaft Design & Construction», og blant de innsendte bidragene er Fornebubanen en av fire finalister.

– Vi er stolte av det innovative arbeidet som har vært utført og som nå er ferdigstilt på Fornebuporten stasjon. Det har vært et utfordrende stykke arbeid for alle involverte parter der god informasjonsflyt og tett samarbeid har vært en forutsetning. Det har vi klart, og prosjekterende PGF (Cowi og Multiconsult), utførende entreprenør Implenia og byggherre Fornebubanen mener at dette er en suksessfaktor, sier teknisk direktør i Fornebubanen, Knut Sandbu i meldingen.

NCE Tunnelling Conference & Awards konferansen går av stabelen i London 7. desember og samler bransjefolk fra hele verden. Fornebubanen skal her forsvare sitt kandidatur og prisutdelingen finner sted samme kveld.

Slik beskriver byggherren sjaktene:

«Fra et bergteknisk ståsted har sjaktene/adkomstene på Fornebuporten stasjon vært spesielle. Mye av bakgrunnen for det er den komplekse geometrien, ivaretakelse av total- og lokalstabiliteten, strenge innlekkasjekrav og nærheten til nabobygg. Krav om midtstilte plattformer og begrenset plass på overflaten medfører kompleks sjaktgeometri. Disse to faktorene gjør at man får store overheng over stasjonshallen.»