Fornebu-planer på høring

Planene for bolig- og næringsutbygging på Fornebu beveger seg nå gjennom de kommunale organene i Bærum kommune, og snart kan det være klart for byggestart.

Reguleringsplanen for Åtterrekka legges ut på høring 9. desember, skriver Bærum kommune på sin hjemmeside. Det er Fornebu boligspar som har sendt inn reguleringsforslaget som ble vedtatt sendt ut på høring av Plan- og miljøutvalget i møtet 24. november. Samtidig behandlet utvalget reguleringsplanen for område 4.3 felt F, ved Koksa, som er den siste planen for IT-sonen på Fornebu. Plan og miljøutvalget behandlet torsdag 24. november to ulike reguleringsplaner: IT-sonen (4.3. Felt F) og den såkalte Åtterrekka (8.5, 8.6 og 8.7) med 476 boliger langs ny Snarøyvei. Planen for område 4.3, felt F, omfatter bebyggelsen på Koksa; hangarer, verkstedbygg, kontor- og lagerarealer, samt det meste av diagonalen/grøntkorridoren mellom områdesenteret, Fornebu senter, og Rolfsbukta. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av kontorbebyggelse, med lokaler for forskning og undervisning innenfor it-sonen på Fornebu. Plan- og miljøutvalget har nå behandlet samtlige reguleringsplaner for IT-sonen. Boligområdet er på ca. 48 daa og ligger mellom ny Snarøyvei og indre ringvei, rett nordøst for tomten til det kommende Fornebu senter. Her er det foruten boliger planlagt barnehage og en videregående skole. Planen for kontorbyggene i IT-sonen går direkte til formannskapet, mens reguleringsplanen for boligområdet går ut på høring etter førstegangsbehandlingen. Planen kommer tilbake til annengangsbehandling i Plan- og miljøutvalget.