Formuesskatten på arbeidende kapital senkes

Formuesskatten på arbeidende kapital skal senkes ved at regjeringen vil øke verdsettelsesrabatten fra 35 til 45 prosent.

Ved å redusere skatten på norsk eierskap i bedriften vil regjeringen gjøre det mer lønnsomt å investere i næringsvirksomheter og arbeidsplasser, heller enn i bolig.

– Skatten på arbeidende kapital er en skatt på norsk eierskap. Den fører til at norske eiere tar penger ut av bedriften for å betale formuesskatten. For noen bedrifter kan det bety at de ikke får gjennomført planlagte investeringer, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Samtidig med at verdsettelsesrabatten reduseres fra 75 til 50 prosent for de dyreste boligene, vil den altså øke fra 35 til 45 prosent for arbeidende kapital Arbeidende kapital er en betegnelse på kapital som bidrar til verdiskapning.