Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Foreslår Oslo-gebyr for lastebiler på inntil 50.000 kroner

Byrådet i Oslo foreslår at forurensende tungtrafikk må betale inntil 50.000 kroner for å kjøre i visse deler byen. 

Ifølge NRK har Bymiljøetaten i Oslo sendt et forslag ut på høring som innebærer at det opprettes såkalte lavutslippssoner. Forurensende kjøretøy må betale et gebyr via en app, på nett eller fra automater for å kunne kjøre innenfor disse sonene.

Det foreslås en døgnpris på 300 kroner og årspris på 25.000 kroner for lastebiler under 12 tonn. For kjøretøy over 12 tonn blir prisen det dobbelte. Nyere kjøretøy med lave utslipp slipper gebyr.

– Byrådet setter helsa til folk først, og vi har store problemer med dårlig luft i Oslo. Det er de tunge kjøretøyene med eldre motorer som forurenser verst, derfor begynner vi med dem, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Ifølge Bymiljøetaten er det registrert 20.000 tunge kjøretøy i Oslo og Akershus som trolig vil måtte regne med gebyr. Målet er å få lavutslippssonen på plass allerede til vinteren.

– Vi er skeptiske til denne type gebyrlegging som trafikkregulerende tiltak. Våre medlemmer kjører ikke for moro skyld, men for å levere varer til butikkene, sier rådgiver Knut Gravråk i Norges Lastebileier-Forbund.

Gebyrene i lavutslippssonen kommer i tillegg til miljødifferensierte priser i bomringen.