Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Foreslår nytt a-krim senter i Alta

Regjeringen vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og foreslår å bruke 42 millioner kroner til å opprette et nytt a-krimsenter i Troms og Finnmark, lokalisert i Alta.

– Et nytt a-krimsenter i Alta vil i tillegg til å bekjempe samme typer arbeidslivkriminalitet som vi finner i hele landet, også bidra i innsatsen mot tilsvarende utfordringer i fiskerinæringen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i ne pressemelding.

Arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet ellers. I Nord-Norge er utfordringsbildet knyttet til arbeidslivskriminalitet i all hovedsak likt det man finner ellers i landet, men i tillegg er det også særlige utfordringer knyttet til fiskerinæringen.

Disse utfordringene, i tillegg til de store geografiske områdene, tilsier at det er behov for et nytt a-krimsenter i Troms og Finnmark, skriver departementet.

– Gjennom denne styrkingen vil vi bidra til å redusere forekomsten av arbeidslivskriminalitet i Troms og Finnmark, sier Isaksen i meldingen.

Gjennom a-krimsenterne etablerer Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet og NAV et bredt samarbeid mot akrim. Felles innsats og koordinert bruk av de samlede sanksjonsmulighetene gir en mer effektiv myndighetskontroll. Akrimsenteret i Alta blir det åttende senteret regjeringen oppretter siden 2015.