Campus-området som Coop Innlandet spiller inn i samarbeid med Møller Eiendom, ligger ved Rosenlund i Lillehammer og er på 28 dekar.

Campus-området som Coop Innlandet spiller inn i samarbeid med Møller Eiendom, ligger ved Rosenlund i Lillehammer og er på 28 dekar.

Illustrasjon: Norconsult/Nordic.

Foreslår ny høgskole-campus på Lillehammer med rom for 55.000 kvadratmeter nybygg

Et av de store byutviklingsprosjektene i Lillehammer de kommende årene vil være en ny lokalisering av Høgskolen i Innlandet (HINN). Denne uken presenterte Coop Innlandet og Møller Eiendom sitt forslag for en komplett campusutbygging.

Statsbygg utarbeidet i 2022 en konseptvalgutredning som slo fast at det beste alternativet for videre utvikling av HINN ville være et nybygg i sentrum av Lillehammer.

Høgskolen har i dag behov for mer og bedre egnet areal for sine studenter og tilbud, og har anslått sitt behov til å være cirka 40.000 kvadratmeter nybygg, skriver Coop Innlandet i en pressemelding.

Arealet som Coop Innlandet spiller inn i samarbeid med Møller Eiendom ligger ved Rosenlund i Lillehammer og er på 28 dekar. Området gir rom for 55.000 kvadratmeter ny bebyggelse, nesten 50 prosent mer enn minimumskravet som er definert som nødvendig for HINN, står det i meldingen.

– Utvikling av en velfungerende campus er mer enn bare store bygg. Det må også være møteplasser og mulighet for videre utvikling av høgskolen i et lengre perspektiv, sier Dag Roger Rinde, administrerende direktør i Coop Innlandet.

Den nye campus-området gir rom for 55.000 kvadratmeter ny bebyggelse

Den nye campus-området gir rom for 55.000 kvadratmeter ny bebyggelse

Illustrasjon: Norconsult/Nordic.

Konseptet Campus Lillehammer er utviklet i samarbeid med Norconsult og Nordic.

– Dette har vært et spennende konsept å jobbe med for oss, både med våre fagressurser innen undervisningsbygg og ikke minst urbanister som ser store muligheter for byutvikling, forteller leder av Norconsult Lillehammer, Petter Kittelsen.

Campus-området som Coop Innlandet og Møller Eiendom foreslår vil ligge 1.500 meter fra Lillehammer stasjon. I dag holder Høgskolen i Innlandet til på Storhove, utenfor sentrum av byen.