Førdepakken lyser ut Kletten gang- og sykkeltunel. Foto: Førdepakken

Førdepakken lyser ut Kletten gang- og sykkeltunnel

Førdepakken har lyst ut bygging av en 440 meter lang gang- og sykkeltunnel langs riksvei 5 mellom Førde sentrum og Bergumkrysset.

Det skriver Førdepakken og Statens vegvesen i en felles pressemelding tirsdag.

Tunnelen, som skal drives gjennom Kletten i Førde, blir omtrent 440 meter lang, og skal bygges som ren gang- og sykkeltunnel med to felt for syklistene og et opphøyd gangfelt for gående. Det skal også bygges til sammen 150 meter vei i dagen for å knyte tunnelen opp mot eksisterende gang- og sykkelvei i nordvest på Bergum og sørøst på Førde-siden, heter det i meldingen.

Tunnelen bygges etter tunneltversnitt T 5,5, for å gi plass til 2,5 meter bred sykkelvei og 1,5 meter bredt fortau, adskilt med kantstein og 2 ganger 0,25 meter skulder.

Kontrakten ble utlyst i Doffin 26. februar.

– Gang- og sykkeltunnelen vil koble transportnettet for de myke trafikantene opp mot eksisterende ruter, slik at vi får trygg ferdsel mellom sentrum og Bergum/Hornnes-området. Egen tunnel vil gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og dette støtter opp under målene med Førdepakken om å få flere til å benytte andre alternativ enn bil for transport, seier prosjektleder Erling Varlid i Førdepakken.