Utgravning av hus fra 2013. Foto Gunnar Børseth, Bane NOR

Follobaneutgravningene er de største i hovedstaden på over 100 år

Arkeologer jobber side om side med Bane NORs entreprenører mens utbyggingen av Follobanen pågår i Oslo. Siden 2013 har Bane NOR blant annet bidratt med over 150 millioner kroner til de arkeologiske utgravningene ved Middelalderparken.

- Man har funnet puslespillbiter som vi har føyd til puslespillet om Oslos historie. De brikkene har blant annet bestått av pavesegl, gullring og bygninger, i tillegg til historien om vanlige menneskers liv, forteller riksantikvar Hanna Geiran, om funnene i Gamlebyen til banenor.no.

Som en del av Bane NORs samfunnsoppdrag har det vært viktig at Follobaneprosjektet ivaretar og sikrer uerstattelig kildemateriale i samarbeid med Riksantikvaren.

- Når Bane NOR bygger jernbane i urbane strøk, blir det store inngrep. Det er vårt samfunnsansvar å bidra til å ivareta og sikre de arkeologiske utgravningene så vi tar vare på historien for ettertiden. Slik kan våre barn se hvilken fantastisk by Oslo var i Middelalderen, sier prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, Per David Borenstein.

Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutter reisetid, og samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk. De nye sporene mellom Ekebergfjellet og inn til Oslo S, skal gå inn under Middelalderparken og sikrer at parken og grøntarealet blir nesten dobbelt så stort.

Bane NOR har satt av både penger og ressurser til de arkeologiske utgravningene. Side om side med nærmere 40 arkeologer har Bane NOR og prosjektets entreprenører koordinert og fulgt opp arbeidet i tett samarbeid med Riksantikvaren og arkeologene i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).