Foto: Foamrox

Foamrox får milliontilskudd til nytt tunnelprodukt

Foamrox får nå over åtte millioner kroner fra Innovasjon Norge, øremerket til å utvikle et produkt som skal kunne erstatte PE-skum og betong i selve tunnelhvelvingen.

- Det betyr mye for oss at Innovasjon Norge tror på oss og ønsker å bidra i arbeidet, sier Glenn Jakobsen, daglig leder for Foamrox i en pressemelding.

Den arendalsbaserte bedriften som nå flytter til Froland med planer om å etablere fabrikk, fikk et gjennombrudd i tunnelmarkedet i 2019. De neste to årene vil bedriften sette i gang et prosjekt der man skal utvikle et godkjent produkt for tunnelhvelvingen.

Rett før påske fikk Foamrox også melding fra Innovasjon Norge om tildeling på 8,05 millioner kroner.

- Komiteen i Innovasjon Norge stilte seg enstemmig bak vår søknad om støtte. Det er utrolig bra at vi nå kan ta enda et steg mot realiseringen av våre hovedmål. Vi skal fortsette å ha et høyt tempo og jobbe videre med løsninger som både byggherrer og entreprenører kan ha stor nytte av, sier Jakobsen.

Sveinung Hovstad, direktør for Innovasjon Norges avdeling i Agder, sier søknaden til Foamrox er blitt vurdert av et bredt rådgivende panel med kompetanse på feltet.

- Ved alle miljøprosjekter over fire millioner kroner støtter vi oss på et rådgivende panel og faglige råd. I dette tilfellet var anbefalingene unisont positive. Samfunnet er interessert i å utfordre dagens løsning med tunnelinnmat i betong, sier Hovstad i meldingen.

Prosjektet vil ha en kostnadsramme på 18,3 millioner kroner. Norconsult, SINTEF, Niras Norge, PPM Robotics skal bistå med kompetanse.

Omsetningen til Foamrox økte fra 600.000 i 2018 til seks millioner kroner i 2019. I år er målet å selge produkter for 15 millioner.

- Målet vårt er å kunne levere konstruksjoner og løsninger til tunnel med lengre levetid, lavere klimagassutslipp og mer vei for pengene, sier Jakobsen.

Så langt har Foamrox levert spesialelementer som nødkiosker, brannsperrer, rammer for nødskap, trekkekummer og andre tunnelprodukter. Jakobsen sier at hovedmålet alltid har vært å utvikle et produkt som kan erstatte PU-skum og betong til utforming av selve tunnelhvelvingen.

- Vårt overordnede mål har hele tiden vært å videreutvikle dette konseptet slik at det kan bli godkjent som tunnelhvelving, sier Jakobsen.